O NAS

Kim jesteśmy i jak to się wszystko zaczęło?

W 2012 roku Warminsko-Mazurska Agencja rozwoju regionalnego organizowała cykl szkoleń dotyczących zawiązywania współpracy między uczestnikami rynku. Wtedy właśnie Rafał Banasiak, prezes naszego klastra zetknął się po raz pierwszy z określeniem Klaster. Zatem klaster to nic innego, jak połączenie uczestników rynku lokalnego danej branży, jednostki samorządu terytorialnego np. gmina, powiat oraz jednostki naukowo badawczej. Wspólnie z innymi przedsiębiorcami powołaliśmy do życia Stowarzyszenie Inicjatyw Rolno-Gospodarczych AGROPORT.

CELE

Stowarzyszenie koordynuje działania Klastra Rolnego AGROPORT, który powstał przy wsparciu Urzędu Miasta w Growie Iławeckim oraz Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa (wydział zamiejscowy w Bartoszycach).
Sam klaster powstał po to by wzmocnić współpracę między lokalnymi rodzinnymi gospodarstwami rolnymi oraz przedsiębiorcami branży rolnej. Jest to także miejsce do badań naukowych, które potem można wdrażać w praktykę rolną stosowaną w miejscowych gospodarstwach.