l

PRZYSTĄP DO NAS

Traktujemy rolnika jak partnera, dlatego organizując skup roślin strączkowych, oferujemy rolnikom uczciwe ceny za ich ciężką pracę. Wspólnie z Grupą Producentów Rolnych Parol z Nowej Karczmy stworzyliśmy punkt skupu, gdzie mamy możliwość wysuszenie, oczyszczenia i składowania większych partii surowca. Dzięki temu, że możemy zaoferować większe partie surowca, podpisaliśmy umowy z mieszalniami pasz, które są zainteresowane regularnymi dostawami większych partii surowca. Każdy jest zadowolony i o to w naszej działalności chodzi.

Czym zajmuje się Klaster Agroport i w jakim celu został powołany?
— Klaster to zorganizowanie się wokół pewnej idei. W naszym przypadku produkcji roślin strączkowych, a zwłaszcza bobiku. Misją klastra Agroport jest poprawa konkurencyjności lokalnych uczestników rynku rolno-spożywczego poprzez produkcję, przetwórstwo, zaopatrzenie i konsumpcję najwyższej jakości produktów i usług. Działanie współpracy klastrowej powinno opierać się zarówno na dążeniu do korzyści ekonomicznych jak i społecznych, z poszanowaniem środowiska naturalnego. Zysk każdego członka może zostać podwyższony przez organizację zbiorowego zakupu środków do produkcji rolnej, dostępu do wiedzy na temat najnowszych technologii, pełniejszego wykorzystania maszyn i urządzeń oraz uzyskania wyższych cen za zbiory dla naszych członków.

Dlaczego akurat bobik?
— Uwarunkowania naszego terenu, mam tu na myśli Polskę północną, powodują, że uprawa bobiku jest tu najbardziej opłacalna. Ta roślina lubi ciężkie, odpowiednio nawodnione ziemie. Stąd 70 procent upraw bobiku w Polsce uprawia się na Warmii i Mazurach. Jednak promujemy też uprawę grochu, a na słabszych ziemiach łubinu. Musimy promować polskie odmiany roślin białkowych, bo obecnie uprawa soi na naszych terenach nie ma sensu. Choć czekamy na odmiany soi, które będzie można uprawiać i u nas.

Zatem jakie korzyści daje rolnikom uczestnictwo w Klastrze Agroport?
— Klaster powołaliśmy wspólnie z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, samorządami oraz rolnikami. Dlatego możemy naszych członków wspierać merytorycznie. Wspólnie z Grupą Producentów Rolnych Parol z Nowej Karczmy stworzyliśmy punkt skupu, gdzie mamy możliwość wysuszenie, oczyszczenia i składowania większych partii surowca. Dlatego oferujemy rolnikom uczciwe ceny za ich ciężką pracę. Dzięki temu, że możemy zaoferować większe partie surowca, podpisaliśmy umowy z mieszalniami pasz, które są zainteresowane regularnymi dostawami większych partii surowca. Każdy jest zadowolony i o to w naszej działalności chodzi.